Poradnia uzależnień

CENTRUM REDUKCJI SZKÓD "RETURN" PORADNIA UZALEŻNIEŃ

Poradnia Uzależnień

(czynna od poniedziałku do piątku w godz.  od 12.00 do 18.00) 

Skierowana do osób mających problem z uzależnieniem oraz ich bliskich, w ramach poradni prowadzimy:

1. terapię indywidualną

2. terapię grupową:

a) zapobiegania nawrotom - prowadzący Wojciech Kieszkowski

b) edukacyjna dla  osób uzaleznionych - prowadząca Elżbieta Śmiarowska

c) motywacyjna dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych - prowadzący Wojciech Kieszkowski

d) wsparcia dla partnerów osób uzaleznionych od narkotyków - prowadząca Anna Porańska

e) wsparcia dla rodzin osób uzależnionych - prowadzący Wojciech Kieszkowski 

3. Porady pedagogiczne

4. Porady psychologiczne

5. Placówka realizuje indywidulany program psychoedukacyjny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany i haszyszu- Candis​

6. Działania związane z redukcją szkód społecznych – wymiana igieł i strzykawek, rozdawnictwo prezerwatyw, środków higieny osobistej, środków do dezynfekcji, pakietów opatrunkowych, motywowanie odbiorców do zmiany stylu życia (działania streetworking, partyworking oraz świetlica typu Drop-In dla osób uzależnionych)

PACJENTÓW, KTÓRZY CHCĄ PO RAZ PIERWSZY SKORZYSTAĆ Z OFERTY PORADNI, PROSIMY O KONTAKT OSOBISTY W PLACÓWCE ( OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH 12:00- 18:00). 

NA PIERWSZE KONSULTACJE NIE REJESTRUJEMY TELEFONICZNIE!!!